Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2021 m. rugsėjo 15 d., trečiadienis

Šilinės. PADĖKOS IR VIENYBĖS DIENA. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji
KUR: Šiluva

...

8 val. Dėkojame už meilės tarnystes Šiluvos atlaiduose
9 val. Dėkojame už Santuoką – Dievo meilės ikoną
10 val. Dėkojame už šv. Juozapo pavyzdį ir užtarimą
12 val. Dėkojame už Tėvynę ir meldžiamės už pasaulio lietuvius
16 val. Dėkojame, kad Kristuje esame išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės
18 val. Dėkojame už gautas atlaidų malones, Dievo ir Jo Motinos artumą
 

ATLAIDUOSE KVIEČIAME LAIKYTIS VISŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ