Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šiluvoje lankėsi naujasis nuncijus (2002 05 13)

2002 gegužės 30, 05:48

Gegužės 13 d. Šiluvoje pirmą kartą lankėsi ir tradiciniame kiekvieno mėnesio 13 dieną čia vykstančiame iškilmingame Eucharistijos šventime dalyvavo naujasis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas. Šv. Mišias drauge koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis bei Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC; pamaldose taip pat dalyvavo per šimtą kunigų iš įvairių vyskupijų. Per pamokslą arkivyskupas P. S. Zurbriggenas šiltai pasveikinęs į Šiluvą susirinkusius maldininkus ir, nuoširdžiai pasidžiaugęs galimybe drauge melstis šioje šventovėje, kvietė bei drąsino Lietuvos žmones šiandienos sunkumų bei išbandymų akivaizdoje šauktis Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo.