Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Palemone pašventinta Švč. M. Marijos skulptūra (2008.12.06)

2008 gruodžio 15, 10:51

Gruodžio 6 d. 10 val. Palemono parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Po šv. Mišių ganytojas pašventino greta bažnyčios policijos iniciatyva pastatytą bronzinę Švč. Mergelės Marijos skulptūrą. Iškilmėse dalyvavo daug parapijiečių ir svečių.

Palemono bendruomenės pirmininkė Jūratė Kulevienė padėkojo gražiąją Mergelės Marijos skulptūrą padovanojusiems geradariams: jos autoriui skulptoriui Pranui Žukliui, Petrašiūnų policijos nuovados viršininkui Gintautui Kvietkauskui ir kt. Palemono ansamblis „Marių banga“ palinksmino susirinkusius gražia giesme ir daina. Paskui visi šventės dalyviai rinkosi agapės parapijos salėje.

Parapijos bendruomenė džiaugiasi, kad šios dovanos sulaukė kaip tik šiemet, kai minimas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejus. Švč. Mergelė Marija nuolat težvelgia, o žmonės drauge su šv. kunigu Jonu Bosko tesako: „Jos užtarimas visada mus telydi ir tepadeda mums ištverti toje dieviškoje tarnyboje ligi paskutinės mūsų gyvenimo akimirkos.“

Ses. Dalios Bučinskaitės informacija