Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos bendruomenės šventė Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje (2008.12.11)

2008 gruodžio 15, 15:22

Gruodžio 11 d. Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko iškilmingos pamaldos, kuriomis paminėtas jubiliejus, kai lygiai prieš dešimt metų gimnazijai buvo suteiktas narsių Lietuvos didvyrių, lakūnų, perskridusių Atlantą, vardas.

Gausiai susirinkusius gimnazijos mokytojus ir gimnazistus pasveikino parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Savo homilijoje jis pabrėžė, kad narsių lakūnų pavyzdys tepaskatina visus jaunuolius gražiam savo gyvenimo skrydžiui atsirenkant tikrąsias vertybes, palinkėjo gausių Dievo malonių ir ramaus adventinio nusiteikimo visai gimnazijos bendruomenei. Gimnazijos mokiniai visuotinėje maldoje kreipėsi į Viešpatį, melsdami Dievo pagalbos jaunimui siekiant mokslo žinių, sveikatos ir stiprybės gimnazijos direktorei Irenai Kašienei, gimnazijos pedagogams. Šios iškilmingos šventės metu gimnazijos kolektyvą sveikino ir giedojo modernaus dainavimo studijos kamerinis choras „Musicalis“.

Tos pačios dienos vakarinėse šv. Mišiose 40-iai gimnazijos jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Iš viso Sutvirtinimo sakramentą tą vakarą parapijoje priėmė 53 Karmelitų parapijos jaunuoliai. Sutvirtinimo sakramentą teikė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, lydimas arkivyskupijos kanclerio mons. Adolfo Grušo, Kauno I dekanato dekano mons. Vytauto Grigaravičiaus, Šventosios Dvasios ( Šilainių) parapijos klebono kun. Emilio Jotkaus.

Daug šiltų žodžių jaunuoliams skyręs vyskupas Jonas Ivanauskas priminė jiems sekti savo, tikriausiai neatsitiktinai, pasirinktų šventųjų globėjų pavyzdžiu. Vyskupas sakė, kad šie jaunuoliai – tai mūsų šalies ateitis, ir nuo jų priklausys, kiek Dievo dovanotos meilės ir Šventosios Dvasios dovanų jie išsaugos savyje kurdami mūsų šalies ateitį, saugodami ir tobulindami mums Dievo dovanotą pasaulį.

Per atnašas gimnazijos jaunuoliai aukojo prie Viešpaties altoriaus savo maldas ir dovanas, kurias skyrė Karmelitų parapijos vaikams, lankantiems arkivyskupijos Carito Vaikų dienos centrą „Vaikų stotelė“. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai, atsiliepdami į akciją „Gerumas mus vienija“, išplatino 90 žvakelių, skirtų kūčių vakarienės stalui, o minėto dienos centro vaikams parengė 30 mokyklinių kuprinių su visais mokykliniais reikmenimis ir saldumynais.

Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos katechetė Nijolė Kulėšienė