Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelijos žinios metų renginys Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje (2009.01.18)

2009 sausio 20, 20:05

Sausio 18 d.  Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija Kaune Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinius metus pradėjo nuotaikingu renginiu, kuriuo siekta skleisti Gerąją Naujieną ir pakviesti kuo daugiau parapijiečių gražiai pabendrauti ir ugdytis krikščioniškąsias vertybes. Parapijos namuose buvo rodomas spektaklis „Kalėdų pasaka“, kurį suvaidino Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokiniai. Spektaklio režisierė – gimnazijos teatro būrelio mokytoja Aušra Jankauskaitė. Renginį organizavo gimnazijos tikybos mokytojos Alė Spiridonovienė ir Nijolė Kulėšienė. Į jį buvo pakviesti vaikai, kurie rengiasi Pirmajai Komunijai, jų tėveliai, parapijos jaunimas ir kiti tikintieji.

Prieš spektaklį parapijos katechetė N. Kulėšienė priminė žiūrovams, kokie svarbūs yra šie metai lietuvių tautai, ir paragino visus atkreipti dėmesį į arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimą – kiekvienoje šeimoje turėti Šventąjį Raštą ir švenčiant šiuos Jubiliejinius metus atnaujinti savo krikščioniškąjį tikėjimą. „Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji“ (1Tes 2, 13) – šie žodžiai, vieni iš svarbiausių Jubiliejaus biblinių- teologinių akcentų, buvo renginio parapijoje pamatinė mintis.

Pasibaigus spektakliui parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis pakvietė jaunuosius aktorius pasivaišinti arbata ir kaip padėką įteikė bilietus pačiuožinėti ledo arenoje. Tikybos mokytojos padovanojo paveiksliukų su Gailestingojo Jėzaus atvaizdu. Susitikime dalyvavęs parapijos klierikas Audrius Bartusevičius papasakojo apie studijas Kauno kunigų seminarijoje, rengiamus poezijos vakarus. Prie arbatos puodelio su tikybos mokytojais ir mokiniais kilo naujų minčių, idėjų kitiems Jubiliejinių metų projektams ir susitikimams.

Nijolė Kulėšienė, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos katechetė