Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paskaita-diskusija „Atsigręžiant į šv. Paulių“ KMU (2009.01.27)

2009 sausio 27, 12:21

Sausio 27 d. Kauno medicinos universitete buvo surengta paskaita-diskusija „Atsigręžiant į šv. Paulių“. KMU kapelionas kun. Ričardas Banys pakvietė susirinkusius renginį pradėti malda dėkojant Dievui už galimybę dalytis, bendrauti ir prašant drąsos bei nuolankumo prisiminti apaštalą Paulių, jo raštus ne tik dabar, kai minime jam skirtus metus. Paskaitoje pateikdamas svarbiausius šv. Pauliaus gyvenimo įvykius kapelionas ragino pažvelgti į juos dvasingumo teologijos aspektu. Pirmojo kankinio Stepono egzekucijoje randame užtarimo maldą už persekiotojus; ji primena Jėzaus maldą ant kryžiaus: „Viešpatie atleisk jiems, nes jie nežino ką daro.“ Ši malda tampa Sauliaus atsivertimo veiksmu kelionėje į Damaską. Iš nežinojimo per fizinį aklumą ateinama į dvasinį praregėjimą, visišką atsidavimą Viešpačiui ir pasiuntinybę skelbti Evangeliją savo gyvenimu.

Šv. Paulių galime pažinti kaip Izraelio tautos sūnų, krikščionių persekiotoją, atsivertėlį, pašauktąjį apaštalą. Apaštalų darbuose nerasime nei vieno žmogaus, taip stipriai reiškiančio neapykantą Kristaus sekėjams, o vėliau nebijančio tai išpažinti ir skelbti Kristaus pergalę savo širdyje ir gyvenime. Paskaitoje pabrėžta, kad turime pažinti šventuosius, skaitydami apie juos ir jų raštus, bet visada prisiminti, kad savo meto žmonėms jie buvo tokie pat, kaip mes esame vieni kitiems. Tik jie tada išdrįso gyventi Evangelija.

Renginio pabaigoje kun. R. Banys parodė šv. Pauliaus paveikslų reprodukcijų ir paskaitoje minėtų vietovių nuotraukų. Šiltoje diskusijoje susirinkusieji bandė suprasti, kaip jautėsi šv. Paulius po atsivertimo, kaip sunku buvo jam įgyti krikščionių pasitikėjimą.

Svetlana Adler-Mikulėnienė, KMU akademinės sielovados koordinatorė