Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Devintinių iškilmės Kauno mieste (2003 03 22)

2003 birželio 27, 18:37
Kaune ir šiais metais buvo tęsiama Lietuvos II Eucharistinio kongreso metu atgaivinta tradicija – pagarbinti Švč. Sakramentą per jo garbei skirtą liturginę iškilmę surengiant eucharistinę procesiją miesto gatvėmis. Birželio 22 d. iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis lauke prie Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios. Liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei dvi dešimtys kunigų. Po Eucharistijos procesijai su Švč. Sakramentu išsirikiavo keli tūkstančiai tikinčiųjų iš visų Kauno miesto parapijų, nešini vėliavomis, taip pat vienuolijų ir įvairių katalikiškųjų organizacijų atstovai. Procesija nuo Įgulos bažnyčios pajudėjo link arkikatedros. Kadangi tą savaitgalį Laisvės alėją buvo “okupavę” vadinamieji “baikeriai”, todėl tikinčiųjų procesija ėjo Kęstučio, I. Kanto, J. Gruodžio bei Vilniaus gatvėmis, šalia riedant troleibusams bei mikroautobusams.

Pirmą kartą pagarbinti Viešpatį Jėzų Švenčiausiajame Sakramente procesija sustojo prie “Raudojo kryžiaus” ligoninės. Altorėlį čia buvo papuošę Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos tikintieji. Ištrauką iš Evangelijos pagal Matą giedodamas skelbė Kauno dekanas kun. Vytautas Grigaravičius. Antrojo sustojimo vieta buvo prie Šv. Gertrūdos bažnytėlės J. Gruodžio gatvėje. Evangelijos pagal Morkų ištrauką čia pagiedojo mons. Vytautas S. Vaičiūnas OFS. Altorėlį puošė Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija. Vilniaus gatvėje ties Prezidentūros kiemu trečiojo sustojimo altorėlį buvo parengę broliai pranciškonai bei tėvai jėzuitai. Čia ištrauką iš Evangelijos pagal Luką giedodamas skelbė pranciškonas kun. Paulius Vaineikis OFM. Paskutinis sustojimas seserų benediktinių bei Vytauto bažnyčios tikinčiųjų buvo paruoštas prie arkivyskupijos Jaunimo centro, kur Evangeliją pagal Joną skelbė kun. Kęstutis Kėvalas. Procesijos pabaigoje – arkikatedroje dar kartą pagarbinus Jėzų Eucharistijoje, arkiv. S. Tamkevičius perskaitė Lietuvos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai atnaujinimo maldą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt