Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Malda už šeimas Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje (2009.02.04)

2009 vasario 03, 20:01

Vasario 4 d. 12 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už parapijos, miesto, arkivyskupijos ir visos Lietuvos šeimas. Būtent šia intencija šventovėje jau kuris laikas vyksta pamaldos kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį.

Šį rudenį 300 metų jubiliejų švęsianti Šv. Juozapo parapija, kurios bažnyčia kelis gyvavimo dešimtmečius sovietmečiu buvusi paversta sandėliu, tikinčiuosius traukia garbinga šventovės istorija ir maloninguoju Šv. Juozapo su kūdikiu Jėzumi paveikslu (XVIII a.) didžiajame altoriuje. Būtent į šv. Juozapą krypsta tikinčiųjų akys ir prašoma jo užtarimo, kad Viešpats stiprintų šių dienų šeimas, išgyvenančias ir materialinių, ir dvasinių sunkumų. Kėdainių krašte gyvą pamaldumo šv. Juozapui tradiciją toliau puoselėti paskatino ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 2007 m. čia vykusiame Kėdainių dekanato eucharistiniame kongrese linkėjęs, kad garsas apie šeimų ir vyrų globėją šv. Juozapą sklistų ir už Kėdainių krašto ribų. Ypač iškilmingai čia švenčiami Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, atlaidai kovo 19 d. Jų švęsti į šią Kauno arkivyskupijos piligriminę šventovę nuoširdžiai kviečia parapijos klebonas ir Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras.

Minėtą vasario 4-ąją Eucharistijos liturgijai Šv. Juozapo bažnyčioje vadovavo čia atvykęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kėdainių dekanate tarnaujantys kunigai. Šv. Mišiose, be gausiai žvarboką dieną besimeldusių kėdainiškių, dalyvavo ir miesto valdžios žmonės, Kauno arkivyskupijos kurijos Katechetikos, Piligriminio, Jaunimo, Šeimos centrų atstovai.

Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas pabrėžė svarbą savo gyvenamuoju metu, nors jis būtų ir sunkmetis, išlikti su Marija, Juozapu, Jėzumi, kvietė svarstyti, ar visomis savo gyvenimo aplinkybėmis yra išsaugomas ryšys su Šventąja Šeima, ar neliekama gyvenime be taip svarbios Dievo artumos, be gyvo asmeniško santykio su juo. Nubrėžiant galimas išeitis iš dabartinių pasaulį krečiančių sunkumų, kaip svarbiausia iš jų iškelta paprasta ir žmogaus skurdą bei vargą apglėbianti išeitis – susidraugavimas su Dievu. Ganytojas atkreipė dėmesį į Evangelijos žinios jubiliejinių metų akcentus, kurie Lietuvos tūkstantmečiui gali suteikti prasmingų bendruomeniškumo, socialinio solidarumo ir kt. krikščioniškųjų akcentų.

Vyskupas nuoširdžiai sveikino ir už darbą dėkojo pamaldose taip pat dalyvavusiems rajono tikybos mokytojams bei katechetams, mat tą pačią dieną iš ryto dekanato pastoracijos centre vyko jų metinis susirinkimas.

Jame jaunimo ugdytojai susitiko su juos aplankiusiu vyskupu J. Ivanausku, pasidalijo tikybos mokymo bei parapinės katechezės situacija bei sunkumais dekanate. Mokytojai, katechetai buvo paskatinti palaikyti glaudesnius ryšius su vietos bendruomenėmis, tėvais, daugiau dėmesio skirti savo pačių dvasinei atgaivai ir kt. Arkivyskupijos institucijų atstovai pristatė savo veiklą ir pakvietė bendradarbiauti atveriant jauniems žmonėms įvairesnių galimybių ir būdų artėti prie Dievo, krikščioniškųjų vertybių. Susitikime dalyvavo ir švietimą rajone kuruojantys valdžios žmonės.

Tos pačios dienos popietę arkivyskupijos augziliaras vysk. J. Ivanauskas ir institucijų darbuotojų komanda susitiko su Kauno II dekanato tikybos mokytojais ir katechetais. Vasario mėnesį tokie susitikimai dar vyks Jonavos, Ukmergės, Raseinių, Jurbarko ir Kauno I dekanate. Kovo mėnesį dekanatų centruose bus susitinkama su arkivyskupijos Carito darbuotojais.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt