Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Malda už gydytojus ir ligonius Raudonojo Kryžiaus ligoninėje (2009.02.11)

2009 vasario 11, 15:31

Vasario 11 d., minint Pasaulinę ligonių dieną, šv. Mišios už gydytojus ir ligonius pirmą kartą buvo aukojamos Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje. Eucharistijos liturgijai jos koplyčioje vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo ligoninės kapelionas Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis ir kun. Jonas Račaitis. Vysk. J. Ivanauskas pasakė homiliją čia dirbantiems gydytojams, slaugytojams, taip pat besigydantiems ligoniams ir svečiams iš miesto savivaldybės. Giedojo Karmelitų bažnyčios choras (išsamiau žr. http://karmelitu-parapija.lcn.lt/naujienos_20090211.htm).

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt