Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinė šventė Įgulos bažnyčioje (2009.02.13–16)

2009 vasario 13, 23:08

Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno regiono kapeliono kpt. kun. Tomo Karklio aukotomis šv. Mišiomis minint Vasario 16-ąją – Lietuvos nepriklausomybės šventę Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje baigėsi savaitgalį vykusi Evangelijos žinios jubiliejinių metų evangelizacinė šventė, kuri prasidėjo vasario 13 d. vakare restauruotų bažnyčios vargonų pašventinimu (plačiau apie šias pamaldas žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1053).

Evangelizacinės šventės programoje dalyvavo Kauno sukarintų struktūrų kariai ir pareigūnai. Vasario 16-ąją vyko Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės jaunųjų šaulių priesaikos ceremonija. Po rytmečio šv. Mišių  šeštadienį kariai, policininkai, gaisrininkai skaitė Šv. apaštalo Pauliaus laiškus. Šioje susikaupimo popietėje vargonavo Julija Bujanovaitė, smuiku griežė Jurgita Gėlūnaitė.

Pagrindinės iškilmės vyko sekmadienį, vasario 15 d. Rektorato bendruomenę aplankė Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir aukojo šv. Mišias drauge su kurijos kancleriu mons. Adolfu Grušu. Vyskupas taip pat susitiko su rektorato pastoracine taryba, jaunimu.

Sumos šv. Mišių homilijoje  išskirtinius arkivyskupijos gyvenimo įvykius, čia švenčiamas šventes vyskupas pavadino dar viena proga ir galimybe „Dievui aplankyti savo tautą“. Pasak ganytojo, dabar minint Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metus svarbiausia, kad Geroji naujiena, kitados sunkiai pasiekusi Lietuvos žemę, pasiektų ir žmonių širdis. Vyskupas atkreipė dėmesį į esminius programos akcentus: skaityti Šventąjį Raštą ir tapti Jėzaus mokiniais, kartu su juo keliaujančiais savo gyvenimo kelionę, neapleisti sekmadienio šv. Mišių,  šeimos gyvenimą priimti kaip Dievo dovaną,  sąmoningai pažinti tikėjimą ir kt. . „Tegul šie metai bus paženklinti gyvu tikėjimu, artimo meile, kad kiekvienas tikintysis jaustų pareigą padėti kitam atrasti Dievą“, – palinkėjo šios bažnyčios lankytojams vysk. J. Ivanauskas.

Evangelizacinėje šventėje per pamaldas giedojo bažnyčios choras „Te Deum“ (vadovas Audrius Petrauskas), jose džiugino ir giesme tikinčiųjų maldas palydėjo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Giesmė“ ( meno vadovė Salvinija Jautakaitė), arkikatedros bazilikos mišrusis choras „Cantate“ (vadovė Vita Vaitkevičienė). Po pamaldų vyko nemokami vargonų muzikos koncertai, meninė programa „Žodis ir muzika“ (aktorius Egidijus Stancikas). Savo programą pristatė Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų kolektyvai.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt