Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Kazimiero paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2009.03.04)

2009 kovo 04, 10:03

Kovo 4 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko septintoji Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės meninė akcija-projektas „Lietuvos dvasios milžinai: Šv. Kazimieras – Lietuvių jaunimo globėjas“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Dalyvavo jaunieji menininkai iš 33 ugdymo įstaigų (išsamiau apie renginį žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=560).

Šie įvairia technika atlikti darbai dabar eksponuojami Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Jaunųjų kūrėjų  žvilgsniu į šv. Kazimierą galėjo pasigrožėti ir susirinkusieji tos pačios dienos vakare į šv. Kazimiero iškilmės šv. Mišias. Joms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Pagėgių parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis. Per pamokslą ganytojas atskleidė šv. Brunono misijos ir šv. Kazimiero gyvenimo dvasinę sąsają, ragino šventojo pavyzdžiu tarti Kristui „taip“ savo gyvenimu.

Parengta pagal Kristaus Prisikėlimo parapijos ir S. Adler- Mikulėnienės pranešimą

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt