Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Maldos akcija Jurbarke (2009. 02. 27–03 01)

2009 kovo 01, 12:02

Vasario 27–kovo 1 d.  Jurbarką sujudino maldos akcija, kurioje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos 4–6 kursų klierikai, Jurbarko parapijos jaunimas ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda (KAJC) su br. Pauliumi Vaineikiu OFM.

Šis renginys, tapęs švente ir visam Jurbarko miestui, buvo organizuotas kaip KAJC seminaras seminaristams, jį palaikė Jurbarko dekanas kun. Kęstutis Grabauskas ir parapija. Buvo kalbinami žmonės gatvėse, jie lankyti namuose, ligoninėse, bendrabučiuose ir kviečiami į bendrą maldą – adoraciją už Jurbarko miestą, šeimas, visus žmones. Per sekmadienio šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje br. P. Vaineikis drąsino vietos gyventojus nepasiduoti sunkiam metui, džiaugtis kiekviena diena ir būti liudytojais visai Lietuvai.

Savaitgalį parapijos žmonės labai geranoriškai ir svetingai priėmė svečius atverdami savo namų duris ir suteikdami jiems nakvynę. Sužavėti Jurbarko gyventojų atvirumu seminaro dalyviai ir rengėjai džiaugėsi, dėkojo Jurbarko dekanui, jaunimui ir parapijos aktyvui bei šeimoms.

Lina Žadvydaitė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras