Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jaunimo lyderių seminaras Kaune (2009.02.20–22)

2009 vasario 19, 12:26

Vasario 20–22 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko arkivyskupijos jaunimo lyderių seminaras tema „Kiek kainuoja pasitikėjimas?“ Jame dalyvavo 24 aktyviausieji jaunimo grupių nariai, suvažiavę iš įvairių arkivyskupijos dekanatų bei parapijų.

Seminaro metu gvildenti pasitikėjimo savimi, kitais ir Viešpačiu aspektai, svarbūs patiems lyderiams, taip pat ir palaikant jaunimo veiklą Bažnyčioje. Užsiėmimus vedė kun. Kęstutis Kėvalas, Jaunimo centro komanda – Vaida Spangelevičiūtė, Kristina Ščiukaitė, Lina Žadvydaitė.

Penktadienį seminaras prasidėjo susipažinimu ir žaidimų muge, šeštadienį gvildenta seminaro tema, vakare jaunimas dalyvavo Taizè pamaldose Jono Pauliaus II piligrimų centre. Sekmadienį arkikatedroje drauge švęstos šv. Mišios, jas aukojo buvęs Jaunimo centro vadovas kun. Vincas Kudirka. Vėliau jaunieji seminaro dalyviai aptarė veiklos planus ir aktyvesnio bei glaudesnio, vieni kitus praturtinančio bendradarbiavimo galimybes.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt