Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinė šventė Pal. J. Matulaičio parapijoje (2009.03.05-08)

2009 kovo 08, 18:05

Kovo 5–8 d. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje vyko Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai Evangelizacinė šventė. Ji prasidėjo, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį vykstančia, Švenčiausiojo Sakramento adoracija, ši diena buvo skirta maldai ir mąstymui Viešpaties akivaizdoje. Rytą pradėjome kartu su seserimis vargdienėmis Valandų liturgijos Rytmetine ir šv. Mišiomis, o po vakarinių šventų Mišių užbaigėme Valandų liturgijos Vakarine. Dieną pabūti su Viešpačiu rinkosi parapijiečiai, tikybos mokytojai, Marijos legiono maldininkės, Carito moterys, jaunimas ir vaikai.

Kovo 6 dieną penktadienį, 14 val. į parapijos salę rinkosi parapijos teritorijoje esančių „Purienų“, Kalniečių vidurinių mokyklų vyresniųj7 klasių moksleiviai pasiklausyti „Rasos“ gimnazijos 11 h klasės moksleivės Rimantės Klimavičiūtės kartu su tikybos mokytoja Milda Mikulevičiūte parengtos konferencijos „Šv. Brunono istorija“. Moksleivius pasveikino parapijos vikaras kun. Domas Paulikas. Po pristatymo moksleiviai buvo pakviesti į agapę, joje ne tik vaišinosi, bet ir bendravo, diskutavo. Vėliau parapijos bendruomenė kartu su kunigais dalyvavo Kryžiaus kelio maldoje.

Šeštadienį, kovo 7 d. vidudienį, vaikai ir jaunimas, kai kurie kartu su tėveliais, rinkosi parapijoje, iš čia kartu su parapijos katechetėms Raminta Kruopyte ir ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS išvyko į Pažaislio vienuolyną susipažinti su šv. Brunoną vaizduojančiomis freskomis. Nors buvo žvarbokas oras, keliavo 40 vaikų ir jaunuolių su kuprinėmis ant pečių. Pasistiprinę kelionėje malda, apžiūrėję freskas, pavargę, bet patenkinti, paskui vaišindamiesi sumuštiniais ir arbata dalijosi įspūdžiais. Vakare koplyčioje vykusioms Sutaikinimo pamaldoms vadovavo kun. Domas Paulikas. Diena baigėsi vakaro šv. Mišiomis.

Sekmadienį Pal. J. Matulaičio parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis pakvietė parapijiečius į konferenciją „Šv. Brunono Bonifaco Kverfurtiečio misija ir Lietuvos krikščionybės tūkstantmetis“. Savo dalyvavimu konferencijoje mus pagerbė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, kartu atvyko ir arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas.

Pranešimą skaitė prelegentas iš Vilniaus, Kultūros ir meno instituto, istorijos mokslų daktaras Mindaugas Paknys. Jis labai įdomiai pristatė šv. Brunono misiją, remdamasis freskomis, įvardijo įvairius šaltinius, taip pat apžvelgė Lietuvos krikščionybės kelią. Po konferencijos prelegentui klebono ir parapijiečių vardu padėkojo vikaras kun. Domas Paulikas ir pakvietė visus į iškilmingą Eucharistijos šventimą, kuriam vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Arkivyskupas taip pat padėkojo prelegentui ir pasidalijo mintimis apie svarbią krikščionybės reikšmę mums visiems.

Vidudienį pilna koplyčia parapijiečių susirinko į Evangelizacinės šventės iškilmes – Eucharistijos šventimą, kuriam vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius.

Jolanta Jančiukienė, Pal. J. Matulaičio parapija