Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos neokatechumenams įteiktas Šventasis Raštas (2009.03.23)

2009 kovo 23, 13:54

Kovo 23 d. Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje lankėsi arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jis kartu su parapijos klebonu kun. Renaldu Šumbrauskiu ir kunigu Eduardu Dado iš Slovakijos dalyvavo Šventojo Rašto teikimo liturgijoje, kuri vyko parapijos salėje.

Grupė žmonių du mėnesius, klausiusi katechezių ir norinti papildyti šioje parapijoje veikiančią Neokatechumenų bendruomenę „ Kelias“  (išsamiau žr. http://karmelitu-parapija.lcn.lt/neokatekumenai.htm), iš arkivyskupo rankų gavo Šventąjį Raštą (išsamiau apie šventę žr. http://karmelitu-parapija.lcn.lt/naujienos.htm).

Pagal parapijos pranešimą parengė Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt