Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mokslinė konferencija KMU apie visapusišką žmogaus sveikatą (2009.04.07)

2009 balandžio 07, 15:47

Balandžio 7 d. Kauno medicinos universitete (KMU) vyko antroji mokslinė konferencija „Mokslas – žmonių sveikatai“, skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti.  Dviejų pasėdžių metu buvo perskaityti 9 pranešimai žymių biochemijos, fizinių, technologijos, humanitarinių ir socialinių mokslų profesorių (prof. Z. Kučinskienė, prof. S. Petkevičius, prof. I. Misevičienė – biomedicinos mokslai, prof. J. Vaitkus – fiziniai mokslai, prof. R. Kažys – technologijos mokslai, akad. A. Gaižutis – humanitariniai mokslai, prof. V. Leonavičius – socialiniai mokslai), o trečiame posėdyje pranešimus skaitė 4 doktorantai. Konferencijoje buvo bandoma atsakyti į klausimus: kodėl įvairių sričių mokslininkai turėtų glaudžiau bendradarbiauti? Ką žinome apie sveikatai įtaką turinčius veiksnius ir jų kontrolę? Kaip gerinti žmonių sveikatą?

Pranešimą „Meno įtaka psichikos ir dvasinei sveikatai“ skaitė Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius, prof. Algirdas Gaižutis. Savo pranešime jis atkreipė dėmesį, kad žmogui labai svarbios yra kultūra, gamta ir religija.

Pranešimą „Žmogaus gerovė: ar krikščioniškas meilės dvasingumas gali padėti?“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto doktorantas kun. Žydrūnas Kulpys.

Pristatęs krikščioniškojo dvasingumo principus, kun. Ž. Kulpys apžvelgė įvairius tyrimus apie savanorystę vyresniame amžiuje, anoniminių alkoholikų savitarpio pagalbą, altruizmo ir laimės patyrimo sąsajas. „Mokslas tvirtina, kad daryti gera yra sveika, nes pagalba kitiems mažina stresą, altruizmas padidina savigarbą, mąstymas apie meilę ir jos prisiminimas stiprina imuninę sistemą. Krikščioniško dvasingumo tikslas yra asmeninis santykis su Dievu, o sveikata yra kaip dovana už ištikimybę pašaukimui ir tarnystei“, – kalbėjo kun. Ž. Kulpys.

KMU sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Milulėnienė