Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mokslo metų pradžia Kaune (2003 09 01)

2003 rugsėjo 01, 12:59
Rugsėjo pirmosios šventę Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenė pradėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje, kur šv. Mišias aukojo arkiv. S. Tamkevičius, vysk. R. Norvila, generalvikaras J. Ivanauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. A. Žukauskas, kunigai – universiteto ir kunigų seminarijos dėstytojai. Generalvikaras kun. J. Ivanauskas, per pamokslą dalijosi įžvalgomis apie žmogaus patirtį, praturtinamą žmogaus atsiliepimais į Dievą, į kitą žmogų, į pasaulį, priminė, kad Dievo sukurtas pasaulis – dovana žmogui. Akcentuodamas mokslo, religijos, meno ir kultūros vienovės svarbą asmens tobulėjimui, jis linkėjo sėkmės atrandant naujus mokslo metodus, kurie padėtų brandinti save ir siekti amžinosios tiesos.

Rugsėjo l dieną Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenė naujuosius mokslo metus pradėjo Kauno Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, kur šv. Mišias koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius, gimnazijos direktorius kun. G. Vitkus SJ, gimnazijos dvasios tėvas R. Gurkšnys, kun. S. Kazėnas SJ, kun. L. Jagminas SJ. Arkiv. S. Tamkevičius, sveikindamas gimnazijos bendruomenę ir pažymėjęs bendradarbiavimo svarbą, padrąsino nebijoti darbo, kuris reikalauja daug ištvermės norint dvasiškai tobulėti, bei priminė viešnagės metu Lietuvoje pasakytus popiežiaus žodžius: “Atidarykite duris Kristui, nes Jis jus myli. Evangeliją priimkite kaip Išganymo dovaną ir būkite Kristaus liudytojai”. “Melsiu Dievą, kad gimnazija jums būtų jūsų jaunystės kelias, kuriuo eidami augtumėte”, – sakė arkivyskupas. Šv. Mišiose kartu jėzuitų gimnazijos bendruomenės nariais, tėvais dalyvavo Seimo narė D. Teišerskytė, Kauno švietimo skyriaus vedėjas Bagdonas. Po šv. Mišių gimnazijos moksleiviai susitiko su klasių vadovais.