Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Didžiojo penktadienio Kryžiaus keliaus eisena Jonavos dekanate (2009.04.10)

2009 balandžio 28, 11:45

Balandžio 10 d. Jonavos dekanate Didžiojo penktadienio tradicinis Kryžiaus kelias maršrutu Rukla – Skaruliai – Jonava vyko jau devintą kartą ir prasidėjo Kryžiaus pamaldomis Ruklos Šventosios Dvasios koplyčioje. Procesijoje dalyvavo keli šimtai tikinčiųjų: Ruklos parapijos gyventojai, Caritas vaikų dienos centro vaikai, Ruklos mokomojo pulko kariai, Jonavos parapijos atstovai ir svečiai iš visos Lietuvos. Kryžiaus kelio procesijai vadovavo Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas, Ruklos mokamojo pulko kapelionas majoras kun. Arnoldas Valkauskas ir kun. Linas Šipavičius MIC. Giedojimui vadovavo Inga Petrikonienė su Jonavos parapijos jaunimu. Kryžių iš pradžių nešė procesijai vadovavę kunigai, vėliau pasikeisdami kiti norintys. 11 kilometrų Kryžiaus kelias baigėsi Kristaus kančios pamaldomis Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje.

Svetlana Adler-Mikulėnienė, KMU akademinės sielovados koordinatorė