Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paskaita KTU bendruomenei (2009.05. 05)

2009 gegužės 09, 16:23

Gegužės 5 d., antradienį, 16 val. KTU sielovados grupė surengė popietę – kun. dr. Kęstučio Kėvalo paskaitą LAISVOSIOS EKONOMIKOS ŠALTINIAI IR TIKSLAI . Renginys vyko KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete.

Kun. dr. Kęstutis Kėvalas 2008 m. sausio pabaigoje Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete, apgynė teologijos daktaro disertaciją tema: „The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus“ („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus annus“). Mokslinis darbo vadovas – dr. Samuel Gregg iš Acton instituto, Mičigano valstijos (JAV) ir vizituojantis profesorius Jono Pauliaus II institute Melburne (Australija), komisijos narių tarpe buvo prof. Vytautas Snieška (KTU).

Kun. Kastytis Šulčius KTU kapelionas