Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paskaita apie islamą aukštųjų mokyklų bendruomenėms (2009.05.07)

2009 gegužės 09, 15:56

Gegužės 7 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Kauno medicinos universiteto Centrinių rūmų Vlado Lašo auditorijoje (Mickevičiaus g. 9) vyks Kauno akademinės sielovados darbuotojų rengiama vieša paskaita-diskusija „Islamas šiandien: tradicija, įvaizdžiai, iššūkiai ir bendravimo galimybės“ .

Žiniasklaida trumpaisiais pranešimais apie skaudžius įvykius islamo šalyse ir pasaulyje formuoja gana vienapusišką musulmono įvaizdį. Lietuvos mokykla aktualių žinių apie islamą ir musulmonus suteikia mažai. KMU mokosi vis daugiau studentų, atvykusių į Kauną iš islamo šalių. Juos lengvai atpažįstame, bet ar bendraujame, ar žinome, ką jiems galėtume duoti ir ko jiems iš mūsų reikia, kad jie čia, tarp mūsų, gerai jaustųsi ir geru žodžiu minėtų mūsų miestą Kauną ir šalį Lietuvą?

KMU akademinė sielovados darbuotojai, rengdami šią paskaitą, siekia sudaryti Kauno akademinei bendruomenei galimybę paklausti pačių musulmonų, ką jie norėtų pasakyti mums apie save.

Paskaitoje dalyvaus Kauno mečetės imamas (musulmonų dvasininkas) Romas Jokubauskas (pristatys dvasingumą), Evangelikų reformatų kun. Julius Norvila (kalbės apie socialinę situaciją islamo šalyse), KMU kapelionas kun. R. Banys (pristatys Katalikų Bažnyčios mokymą apie tarpreliginį dialogą). Bus dalijama Vatikano II Susirinkimo dokumentų deklaracijos Nostra aetate (apie Bažnyčios santykius su nekrikščionių religijomis) 3 skirsnis Musulmonų religija.

Esate laukiami.

Renginį organizuoja  KMU sielovados koordinatorė S.Adler-Mikulėnienėir  KMU kapelionas kun. teol. lic. R. Banys