Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelizacinė šventė Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje (2009.04.18–19)

2009 balandžio 20, 10:28

Balandžio 18–19 d., minint Evangelijos žinios Lietuvai tūkstantmetį, Kauno seserų benediktinių vienuolyno Šv. Mikalojaus bažnyčioje vyko evangelizacinės šventės dienos. Seserys kartu su Sutvirtinimo sakramentui besirengiančiais jaunuoliais prieš savaitgalį dalijo kūrybiškai sumanytas evangelizacines skrajutes kaimynystėje gyvenantiems žmonėms.

Balandžio 18 d. (šeštadienį) šventė prasidėjo evangelizacine programa, kurią vedė VDU Katalikų teologijos fakulteto evangelizacinė grupė. Jaunuoliai giesmėmis, pantomima bei asmeniniais liudijimais apie Jėzaus Kristaus veikimą jų gyvenime  kūrybingai ir suprantamai skelbė Evangeliją susirinkusiems. Po šios programėlės vaikams vyko atskiri užsiėmimai, o suaugusiems buvo pristatyta Lectio divina – maldos su Šventuoju Raštu būdas pagal benediktiniškąją tradiciją. Po įvado ir gairių maldai susirinkusieji turėjo galimybę patys patirti tokios maldos poveikį, likdami su Šventojo Rašto tekstu tyloje ir Švenčiausiojo Sakramento akivaizdoje. Šventės dalyviai kaip įprasta buvo kviečiami kartu su seserimis dalyvauti  Liturginėse valandose (Dieninėje ). 16 val. bažnyčioje vyko Sutaikinimo pamaldos sutvirtinamiesiems bei jų tėvams. Džiugino gausus būrys jaunuolių bei suaugusiųjų, trokštančių priimti Sutaikinimo sakramentą.

Balandžio 19 d. (sekmadienį) 10 val. šv. Mišios kartu su Kauno arkivyskupijos augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku buvo evangelizacinės šventės kulminacija. Pirmą kartą vienuolyno bažnyčios istorijoje čia buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas daugiau nei 40 jaunuolių, visus mokslo metus besirengusių šiam įvykiui. Po šventųjų Mišių visi dalyvavusieji buvo kviečiami šventę pratęsti agapėje, kuri vyko bažnyčios kieme.

Vakaro šventės programą pradėjome Liturginėmis valandomis (Vakarine) , paskui dr. Laima Šinkūnaitė skaitė paskaitą apie šv. Brunoną. Evangelizacinė šventė baigėsi vakaro šv. Mišiomis.

Ses. Agnietės OSB informacija