Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Kryžiaus (karmelitų ) parapijos Pirmosios Komunijos vaikų ir tėvelių kelionė į Šiluvą ( 2009.05.09)

2009 gegužės 09, 16:08

Gegužės 9 d. Šv. Kryžiaus (karmelitų ) parapijos vaikai, kurie rengiasi Pirmajai Komunijai, kartu su tėveliais, broliais, sesėmis vyko į Šiluvą. Į piligriminę kelionę važiavo dešimt lengvųjų automobilių, papuoštų Karmelitų parapijos emblemomis. Kelionės dalyvius lydėjo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, parapijos katechetė Nijolė Kulėšienė ir jaunimo vadovas Simonas Streikus.

Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vaikai kartu su savo tėveliais meldėsi prie stebuklingojo Švč. M. Marijos paveikslo. Savo maldose jie prašė užtarimo ir pagalbos, nes vaikų laukė atsakingos užduotys. Jie turėjo puikią progą šioje Šiluvos šventovėje atlikti jau antrąją išpažintį, mat gegužės 17 d. jų laukianti ypatinga šventė savo parapijoje – susitikti su Viešpačiu priimant Pirmąją Komuniją. Kartu su vaikais išpažintį atliko ir juos lydėję šeimų nariai. Per šv. Mišias Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas sveikino visus atvykusius ir savo homilijoje kvietė pasitikėti Viešpačiu, atverti širdis ir visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, prašant Marijos užtarimo vaikams, šeimoms ir ypač melstis už mūsų Tėvynę Lietuvą.

Po šv. Mišių vyko vaikų palaiminimas ir įrašymas į Rožinio draugiją. Šiluvos parapijos klebonas pakvietė visus, tą dieną atvykusius, vaikus ir tėvelius, taip pat ir kunigus, kurie koncelebravo Šv. Mišias, nusifotografuoti prie stebuklingojo Švč. M. Marijos paveikslo, o parapijos vikaras kun. Andrius Alminas klebono pavedimu padovanojo vaikams paveikslėlius su Švč. M. Marijos ir Šiluvos šventovės atvaizdais.

14 val. vaikai, jų tėveliai ir artimieji dalyvavo Marijos radijo tiesioginiame eteryje ir, dėkodami Viešpačiui už patirtas malones sukalbėjo Džiaugsminguosius Rožinio slėpinius. Vėliau vyko ekskursija po Šiluvą. Apsilankyta Marijos Ligonių Sveikatos koplytėlėje, naujai rekonstruotoje Šiluvos aikštėje prie Jono Pauliaus II paminklo, Apsireiškimo koplyčioje melstasi prie akmens, ant kurio 1608 m. pasirodė Švč. M. Marija.

Atsisveikinus su Šiluva, Karmelitų parapijos klebonas paruošė dar vieną dovaną – ekskursiją po Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčią ir vienuolyną. Tėvai dėkojo parapijos klebonui už puikią maldingą kelionę, aptarė artėjančią Pirmosios Komunijos šventę ir atsisveikindami kalbėjo: „Nepaprasta kelionė – ji uždegė mūsų širdis ir dvasią!”

Šv. Kryžiaus ( karmelitų ) parapijos katechetė Nijolė Kulėšienė