Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

ALFA kurso pabaigtuvės arkivyskupijos Jaunimo centre (2009.05.18)

2009 gegužės 18, 19:28

Gegužės 18 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre šventiškai baigtas Alfa kursas, pradėtas kovo 2 d. ir sudominęs iki 30 dalyvių. Jaunuoliai iš skirtingų parapijų, centrų, universitetų, mokyklų ir darboviečių daugiau kaip 2 mėnesius rinkdavosi kiekvieną pirmadienį dalytis mintimis, išgyvenimais, patirtimis – visu tuo, kam paskatindavo kurso mokymai, ir kartu melstis.

Baigiamajame vakare ses. Celina Galinytė OSB, Alfa kurso Lietuvoje koordinatorė, pristatė kurso padėtį Lietuvoje ir pasaulyje. Alfa kursas – tai 11 kassavaitinių susitikimų, kuriuose susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švč. Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Šis kursas integruojamas ir į moksleivių (13–16 metų) pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui programą parapijose. 

Kurso dalyviai savo liudijimais kvietė ir šventės svečius drąsiai dalyvauti šiame kurse, ryžtis pažinti Dievą geriau, atsiverti Jo malonėms. Taip pat buvo meldžiamasi, dėkojama Dievui už visas patirtis kurso metu. Vakarą nuspalvino puošniai paruoštas vaišių stalas bei dalyvių talentu šou su žaidimų intarpais. Pabaigoje visi buvo pakviesti dalyvauti kitame Alfa kurse, kurį ketinama vėl pradėti rudenį.

Lina Žadvydaitė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras