Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Evangelijos žinios metų paminėjimas Ukmergės dekanate (2009 05 21–24)

2009 gegužės 18, 20:07

Gegužės 21–24 d. Ukmergės dekanate vyko Jubiliejiniams Evangelijos žinios metams skirti renginiai. Jie prasidėjo gegužės 21 d., ketvirtadienį, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje Jaunimo diena. Po rytinių šv. Mišių bažnyčioje gimnazistams buvo surengtos pamokos apie šv. Brunoną, jas vedė mokytoja metodininkė Ramutė Sakalauskienė. Dekanato centre vyko rašinių ir piešinių konkursas, viktorina I–IV klasių moksleiviams. Penktadienį, Šeimų dieną, minėtame centre pristatyta Šeimos centro veikla, buvo demonstruojamas filmas apie gyvybę. Po šv. Mišių bažnyčioje surengtas Ukmergės muzikos mokyklos violončelės klasės mokinių, vadovaujamų Angelės Adamonienės, koncertas. Šeštadienis buvo skirtas bendruomenėms. Bažnyčioje visą dieną vyko Švč. Sakramento adoracija (vadovavo dekanato Marijos legiono nariai).

Sekmadienį Ukmergėje buvo dviguba šventė. Su visa Bažnyčia buvo švenčiamos Šeštines, kartu iškilmingai šv. Mišiomis paminėtas ir Evangelijos žinios tūkstantmetis. Iškilmėse dalyvavo ir šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Per pamokslą arkivyskupas pažymėjo, jog ir Šeštinės, ir Evangelijos tūkstantmetis tikinčiuosius kviečia žvelgti viena kryptimi, nes Jėzus savo mokiniams yra pavedęs skelbti žemėje Evangelijos žinią ir visiems per gyvenimą keliauti Dievo keliu. „Jėzus vis kviečia naujus Evangelijos skelbėjus. Jų buvo daug. Šiemet mūsų dėmesį patraukė vienuolis arkivyskupas šv. Brunonas, savo misiją apvainikavęs kančia. Jo noras baltų tautoms paskelbti Evangeliją baigėsi tuo, kad šv. Brunonas buvo nužudytas...“ – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Pasak ganytojo, laisvė suteikė galimybę nevaržomai skelbti Evangeliją, tačiau kelionė su Kristumi nėra lengva, joje galima patirti daug kančios. Arkivyskupas S. Tamkevičius išsakė viltį, kad Lietuvos šeimos, jaunimas savo gyvenime ieškos ir puoselės tikrąsias vertybes, palinkėjo ne tik melstis, bet ir mąstyti, kad bendruomenėse rastųsi naujų Evangelijos skelbėjų.

Per šv. Mišias bažnyčioje giedojo Muzikos mokyklos jaunių choras, vadovaujamas Daivos Petrikienės. Vėliau dekanato centro kieme surengta agapė, skautai ukmergiškius vaišino koše ir arbata.

Loreta Ežerskytė