Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jonavos dekanato Jaunimo diena „Aš čia, o tu?“ (2009.06.20)

2009 birželio 20, 10:17

„Aš čia, o tu?“ – tokį klausimą birželio 20 d. Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos Katalikiško jaunimo centro „Vartai“ nariai uždavė visiems Jonavos dekanato Jaunimo dienos dalyviams. Subūrę apie keturiasdešimt jaunuolių (vakare per koncertą jų pagausėjo iki šimto), organizatoriai pradėjo renginį šmaikščiu filmuku „Kodėl esu čia“, pristatančiu KJC „Vartų“ narius ir veiklos sritis, paskatinusias įsitraukti į šią bendruomenę. Keli „Vartų“ atstovai buvo pakviesti į sceną papasakoti, kaip jie tapo bendruomenės nariais. Savo gyvenimo ir tikėjimo patirtį, pašaukimą paliudijo parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas, dvi vienuolės  – pranciškonė ses. Pranciška ir ses. Evelina iš Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių kongregacijos bei dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistė Kristina Stankevičė.

Vėliau renginio dalyviai diskutavo grupelėmis. Jaunuoliai buvo kviečiami kalbėtis apie pašaukimo, gyvenimo supratimą, savo santykį su tikėjimu ir Bažnyčia. Per pietus kavinėje „Svetainė“, maloniai aptarnaujami personalo, visi vaišinosi cepelinais.

Paskui jaunimas grįžo į bažnyčią ir čia klausėsi VDU Katalikų teologijos fakulteto dekano, krikščioniško roko grupės „Quest Rising“ vokalisto Beno Ulevičiaus paskaitos „Magija ir okultizmas“. Prelegentas kalbėjo apie susidomėjimo magija ištakas, priežastis, poveikį žmogaus gyvenimui. Kaip visuomet dalyvių paprašytas Benas mielai paįvairino paskaitą giesmėmis ir dainomis. 18 val. dekanato Jaunimo dienos dalyviai ir rengėjai kartu šventė šv. Mišias. Pamokslą apie žmonių nenorą matyti to, kas vyksta šalia, apie jauno žmogaus ieškojimus ir paklydimus pasakė Panoterių, Bukonių ir Upninkų klebonas kun. Kastytis Šulčius.

Renginį užbaigė krikščioniškos (ir ne tik) muzikos koncertas. Jame dalyvavo Jonavos jaunimo grupė „DNR“, gitaristas Mindaugas Vilkas, vienintelė Lietuvoje kunigų grupė „Sacerdos“ (iniciatorius kun. G. Blužas), dainininkė Laura Žaliumaitė, krikščioniško repo grupė „Juoda Balta“. Jos atlikėjai – jonavietis Edgaras Šimkus ir kun. Kastytis uždegė publiką taikliomis replikomis, pvz.: „Jeigu nepatinka – neklausyk, Šventą Raštą įsigyk!“ Koncerto pabaigoje debiutavo Jonavos parapijos jaunimo krikščioniškos muzikos grupė „Metanoia“, pristačiusi publikai tiek savo, tiek kitų kūrybos dainų ir giesmių. Grupės įkūrėjo kun. Gintaro (būgnininko) sugebėjimas groti ne vienu instrumentu, šiltas ir nuoširdus vokalistės Simonos Gabulaitės ir kitų atlikėjų – Vitalijos (bosas), Egidijaus (akustinė gitara), Neringos (pianinas, vokalas, akordeonas), Gintarės (fleita, pianinas), Karolinos (smuikas) – bendravimas su publika pelnė daugelio simpatiją, ir ypač – parapijos klebono kun. Audriaus Mikitiuko, padovanojusio grupei įgarsinimo pultą. Vakarą vedė pats Jonavos dekanas, Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas kun. A. Mikitiukas ir KJC „Vartai“ koordinatorė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė.

Jonavos dekanato Jaunimo diena buvo viena projekto „Aš – čia, o tu?“ dalis. Jo tema pasirinkta atsižvelgiant į kasdienio gyvenimo aktualijas – vartotojiškus santykius, socialinių ir kultūrinių vertybių nepaisymą. Šiuo projektu  siekiama atkreipti dėmesį į jautriausią socialiniams pokyčiams amžiaus grupę – vaikus ir jaunimą. Įvairiuose projekto renginiuose, akcijose, seminaruose, išvykose dalyviai diskutuoja, kuria, bendrauja, mokosi vertinti ir atsirinkti. Artimiausias ir ypač laukiamas projekto renginys – vaikų ir jaunimo stovykla Berčiūnuose liepos 6–16 d. Taip pat numatyti jaunimo seminarai „Ar pažįsti mane?“, „Tik – Ėjimas“ ir „Kartu mes galime daug“, kurie vyks jau naujaisiais mokslo metais.

Katalikiško jaunimo centras „Vartai” nuoširdžiai dėkoja šio renginio ir  projekto „Aš – čia, o tu?“ rėmėjams: Jonavos savivaldybei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijai ir visiems geros valios žmonėms.

Neringa Skrolytė, Jonavos KJC „Vartai“ narė