Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Krikščioniškojo teatro spektaklis Jėzuitų bažnyčioje (2009.06.21)

2009 birželio 21, 15:26

Birželio 21 d., sekmadienį, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje po sumos šv. Mišių neskubėjusiems išsiskirstyti jų dalyviams Krikščioniškojo teatro (nuo 2001 m. sukūrusio jau 11 spektaklių) aktoriai parodė spektaklį „Asmens sargybinis iš Devintojo Choro“. Šiuo jaunų aktorių kolektyvo bei jų vadovės – spektaklio autorės, režisierės ir choreografės Sigutė Sapranavičiūtės (puoselėjančios sakralaus šokio tradiciją Lietuvoje nuo 1993 m.) spektakliu, jau aplankiusiu ir kitas Lietuvos bažnyčias, kaip savita apaštalavimo forma, nuo XVI a. naudota Jėzuitų bažnyčiose ir vienuolynuose, maloniai pasidžiaugė Jėzuitų bažnyčios rektorius kun. Rytis Gurkšnys SJ.

Valandą trukęs profesionalių ir išties talentingų jaunų aktorių vaidinimas su išraiškingais šokiais, giesmėmis, įvairia atributika prikaustė žiūrėjusių dėmesį. Ne ką mažiau svarbesni buvo jo siužeto vingiai, kėlę klausimą: ar tikrai žmogus yra tikrasis savęs paties ir kitų šeimininkas, ar savo galiai įrodyti pasitelkiamos priemonės (pvz., magija, burtai) neveda jo į pražūtį ir nereiškia baisiausio – nusigręžimo nuo Dievo ir jo kiekvienam siunčiamo angelo? Spektaklis skatino pamąstyti, kieno rankose atsiduria žmogus, neleistinai nusigręžiantis nuo šviesos angelo, ir leido pasidžiaugti taip galingai iš jaunų širdžių nuskambėjusia giesme „Šventas, Šventas, Viešpats galybių Dievas... Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt