Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jonavoje pašventintas Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vaikų dienos centras (2009.08.02)

2009 rugpjūčio 02, 19:10

Rugpjūčio 2 d. sekmadienį, po titulinių atlaidų šventės, pašventintas Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vaikų dienos centras Jonavoje. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo svečias, Karmėlavos parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas. Po šv. Mišių Vaikų dienos centro vaikai, parapijiečiai, Jonavos savivaldybės atstovai ir parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas džiaugsmingai keliavo į jaukias, neseniai išremontuotas, gražiai vaikų darbeliais išpuoštas dienos centro patalpas (išsamiau žr, http://www.jokuboparapija.lt/?naujienos/show/54) .

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el.p. info@kn.lcn.lt