Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pas Viešpatį iškeliavo kunigas jubiliatas ROMUALDAS MIZARAS (1923–1947–2009)

2009 rugpjūčio 20, 11:00

                      2009 m. rugpjūčio 19 d., eidamas 87 amžiaus ir 63 kunigystės metus, Marijampolės kunigų emeritų slaugos namuose mirė kunigas Romualdas MIZARAS.

                      Kun. R. Mizaras gimė 1923 m. balandžio 1 d. Seirijuose, Alytaus apskrityje. Gimtajame Dzūkijos miestelyje baigė šešis pradžios mokyklos skyrius, po to mokslus tęsė Marijampolės Marijonų  privatinėje bei Alytaus valstybinėje gimnazijose.

                      Baigęs Alytaus gimnaziją, 1943 m. įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1944 m. persikėlė į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1947 m. ir tų metų balandžio 27 d. gavo kunigystės šventimus.

                      Kun. R. Mizaras vikaravo Ūdrijoje (1947 04 28–1949 06 15), Sasnavoje (1949 06 15–1949 09 20), klebonavo Plikiuose (1949 10 01-1959 06), ėjo altaristo pareigas Gargžduose (1960 06 03-1964 06 06) ir Babtuose (1964 12 28-1966 02 05).

                      Ilgiausiai – beveik 32 metus - kun. R. Mizaras buvo Šaravų klebonu (1966 02 05-1997 12 02).

                      Po ilgametės tarnystės minėtoje Kėdainių dekanato parapijoje kun. R. Mizaras ėjo altaristo pareigas Krakių (1997 12 02-1999 12 09) ir Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių)(1999 12 09 - 2001 05 03) parapijose.

                      Paskutinė kunigiškos tarnystės vieta – Kėdainių Šv. Jurgio parapija, į kurią buvo paskirtas rezidentu. Nusilpus sveikatai, kun. R. Mizaras pasiprašė išleidžiamas į Marijampolėje veikiančius kunigų emeritų globos namus, kuriuose ir praleido paskutinius savo gyvenimo metus (nuo 2007 05 15).

                      Kun. R. Mizaro laidotuvės įvyks rugpjūčio 21 d., penktadienį, gimtojoje Seirijų parapijoje (Lazdijų raj.). Laidotuvių Šv. Mišių pradžia – 12 val. Velionio palaikus priglaus jo tėvų kapavietė Seirijų kapinėse.

                      Ilgus metus kunigystės pašaukimo keliu ėjęs Viešpaties vynuogyno darbininkas teranda atilsį Viešpaties veido šviesos nutviekstame amžinybės prieglobstyje.

 Kauno arkivyskupijos kurija