Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Rugsėjo 1-osios šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje (2009.09.01)

2009 rugsėjo 02, 10:33

Rugsėjo 1 dienos vidudienį, pradedant naujuosius mokslo metus, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo meldžiamasi už besimokantį jaunimą ir jo mokytojus, už organizuota, gausia ir puošnia, eisena į pamaldas atkeliavusią ir jose dalyvavusią Vytauto Didžiojo universiteto akademinę bendruomenę – vadovus, visus darbuotojus, dėstytojus, studentus, ypač – pirmakursius, taip pat už Kauno kunigų seminarijos auklėtinius bei jų ugdytojus.

Eucharistijos liturgijai vadovavęs Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis kancleris, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pakvietė labiausiai melstis Šventajai Dvasiai prašant Dievo malonės pradedantiems mokslo metus, Šventosios Dvasios dovanų  naujųjų metų darbams. Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, mons. Artūras Jagelavičius, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, seminarijos dvasios tėvai, kiti kunigai, dirbantys VDU ir Kunigų seminarijoje.

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog Rugsėjo 1-osios šventė dviguba: Lietuvą kitados paliko paskutiniai svetimos šalies tankai,  tądien kasmet pradedamas ir naujas mokslo ir studijų metas. Kodėl turime svarbiais gyvenimo momentais vadovautis ne vien savo išmintimi, bet leistis vedami Šventosios Dvasios? Šį klausimą aptardamas ganytojas priminė Pradžios knygos pasakojimą apie Babelio statytojus, nebaigusius savo darbo. „Babelis taip ir liko žmogaus puikybės, pakrikimo ir nesusikalbėjimo simbolis“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, kokie pražūtingi žmonijai buvo sovietų ar nacių kuriami babeliai.

Pamoksle jauni žmonės pakviesti būti išmintingais Lietuvos kūrėjais, o ypač pirmakursiai – pradėti studijas drąsiai, su Šventosios Dvasios pagalba. „Bandykite tapti Lietuvos šviesuoliais, bet neužmirškite ugdyti savo dvasios“, – linkėjo arkivyskupas.

Priėmusi ganytojišką palaiminimą, akademinė bendruomenė sugiedojo „Gaudeamus igitur“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt