Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro renginiai (rugsėjis-spalis)

2003 spalio 01, 13:20

Rugsėjo 19 d. Kauno arkivyskupijos Šeimos centre įvyko pirmasis išsiskyrusių šeimų sielovados grupės susitikimas. Renginį, kuriame dalyvavo 15 įvairaus amžiaus, lyties, išsilavinimo žmonių, vedė iniciatyvinė komanda: kun. Severinas Holocheris OFM, psichologė G. Glizikienė, G. Giedraitienė, N. Tolvaišienė. Susitikimo metu kalbėta apie iškylančius sunkumus skyrybų atveju, po skyrybų tykančius pavojus, asmeniškai su broliu Severinu dalytasi išgyvenimais ta tema. Pasak Kauno arkivyskupijos Šeimos centro vadovės Jūratės Lenkuvienės, susitikimai vyks penktadieniais Kauno arkivyskupijos Šeimos centre (Aukštaičių g. 10). Susitikimų metu bus kalbama apie šeimos gyvenimo aktualijas, tėvų skyrybų įtaką vaikams, atleidimą ir atgailą, Dievo plano šeimai atpažinimą ir kitomis temomis. Po dešimties susitikimų ciklo bus kviečiama burtis ir veiklą tęsti savitarpio pagalbos grupėse. Tuomet numatoma formuoti naują grupę. Anot J. Lenkuvienės, skyrybos yra viena didžiausių žmogaus gyvenimo netekčių, todėl išsiskyrusiųjų sielovados tarnybos tikslas – padėti skyrybas išgyvenusiems žmonėms atsigauti ir suteikti jiems psichologinių, teologinių ir teisinių žinių.

Spalio 26 d. į arkivyskupijos Šeimos centrą susirinko šeimos iš įvairių Kauno arkivyskupijos dekanatų ir parapijų. Seminaro, kurį vedė N. Liobikienė, metu vaikams ir paaugliams organizuoti atskiri užsiėmimai. Susitikime buvo apibrėžta šeimų situacija šiandien ir atsižvelgta į šeimų poreikius ir norus rengiant susitikimus ateityje. Kauno arkivyskupijos Šeimos centro vadovės J. Lenkuvienės teigimu, šeimų susitikimai vyks kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį. Šeimos kviečiamos pasidalyti įžvalgomis šeimai aktualiais klausimais, tokiais kaip vaikų auklėjimas, sutuoktinių tarpusavio bendravimas, meilė ir dvasingumas šeimoje ir t. t. Idėja rengti tokius susitikimus kilo lankantis Kauno arkivyskupijos parapijose ir matant, kad šeimos gan pasyviai dalyvauja parapijos veikloje. Pasak J. Lenkuvienės, Šeimos centro misija ugdyti ir palaikyti šeimas remiantis krikščioniškos moralės principais. Tikimasi, kad šeimos, kurios dalyvaus tokiuose susitikimuose, įgavusios patirties, sieks savo parapijose burti šeimas į klubus ir taip pamažu įsitrauks į parapijos veiklą.