Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Išleista spalio ARTUMA

2009 spalio 19, 13:04

Naujausiame, spalio, „Artumos“ numeryje dr. Andrius Navickas savo komentare politikams siūlo keturias politinės higienos taisykles. Kun. Danielius Dikevičius supažindina su Biblijoje aprašytais fiziniais bei moraliniais seno žmogaus bruožais. Antanas Saulaitis SJ straipsnyje „Būti maloniais seneliukais“ svarsto apie senatvės privalumus, o kun. Kęstutis Brilius MIC senatvės užduotį nusako šiais žodžiais: padėkoti, paaukoti, pagarbinti, pasidalyti išmintimi.

Skaitytojai suras ir turiningų interviu su Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincijos provincijolu kun. Astijumi Kungiu OFM apie šio ordino praeitį bei nūdienos aktualijas ir su viena iš Lietuvos Caritas kūrėjų ses. Albina Pajarskaite MVS apie šios organizacijos kelią į mūsų visuomenę, o sambūrio ištakas Lietuvos Caritas 20-mečiui skirtoje publikacijoje „Veiklus gailestingumas besikeičiančiame pasaulyje“ primena bei dabarties veiklą apžvelgia Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Psichologės Zitos Vasiliauskaitės straipsnyje „Gyvenimo vainikas“ analizuojami senyvo amžiaus žmonių ypatumai. Socialinio darbo magistrė Lietuvos Caritas slaugos ir globos namuose skyriaus koordinatorė Jūratė Matiukovienė savo publikacijoje „Karūna su brangakmeniais“ aptaria brandaus amžiaus sulaukusių asmenų baimes ir pateikia nemažai praktinių patarimų, kaip su jomis kovoti. Savanorystės Driebergeno (Nyderlandai) senelių namuose patirtimi dalijasi Elena Jurkutė. Na, o Albina Atkočiūnaitė pakalbino mūsų šalies senolius, kurių būčiai ir skirta didžiuma šio „Artumos“ numerio straipsnių.