Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečio paminėjimas Jonavos Senamiesčio gimnazija paminėjo (2009.10.20)

2009 spalio 21, 17:19

Spalio 20 d. Jonavos Senamiesčio gimnazija suorganizavo tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečiui skirtą renginį – koncertą, kuris vyko Jonavos Šv. Jokūbo parapijos bažnyčioje.

Savo kūryba šventėje pasidalijo gimnazijos moksleiviai, atlikdami instrumentinius kūrinius, o jų mišrus choras – kūrinį B. Brazdžionio žodžiais „Keleivis“. Po gimnazijos moksleivių pasirodymo juos giesme prakalbino Jonavos Šv. Jokūbo parapijos jaunimas ir vikaras kun. Gintaras Blužas. Jaunuoliai ne vien tik pagiedojo, bet ir pakvietė drauge atlikti vaidybinius elementus. Šį renginį labai papuošė dosnių plojimų sulaukęs KMU studentų choras „Neris“.

Jonavos Senamiesčio gimnazijos pavaduotoja ugdymui padėkojo minėtam chorui ir ypač – parapijos klebonui, Jonavos dekanui kun. Audriui Mikitiukui už pagalbą organizuojant renginį ir galimybę sukaktį paminėti sakralinėje erdvėje.

Rūtenis Jančius, Jonavos Senamiesčio gimnazijos tikybos mokytojas