Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Luko, medikų globėjo, dienos paminėjimas KMUK

2009 spalio 20, 12:12

Šv. Luko, medikų globėjo, dieną Kauno medicinos universiteto klinikose šv. Mišias už medikus ir jų pacientus aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, jam talkino universiteto ir klinikų kapelionai. Giedojo KMUK moterų ansamblis „Kolegės“. Mišios vyko koplyčioje, kurią, pavadintą šv. Luko vardu, klinikų bendruomenė turi nuo 2005 m. pavasario. KMU kapelionas kun. Artūras Kazlauskas pakvietė malda apkabinti medikus ir visus, kam medikai tarnauja kasdiene pasiaukojama tarnyste ir darbu.

Per homiliją vysk. J. Ivanauskas ragino dėkoti už mums duotą sveikatą – brangiausią šio gyvenimo turtą, melstis už klinikas ir jose dirbančius žmones. Ganytojas pasidalijo mintimis apie tikėjimą. Jis buvo palygintas su medicina – į abi šias sritis turi būti žiūrima profesionaliai: tai nėra pomėgis ar laisvalaikio užsiėmimas.  „Krikščionių tikėjimas tik taip ir tegali būti apibūdintas – kaip nepaprastai artimas meile ir laisve grindžiamas santykis su konkrečiu asmeniu – Kristumi. Tikėjimas yra santykis su Asmeniu, tai dviejų vienas kitą mylinčių asmenų santykis, kur labai dažnai nėra paprastos ir mums įprastos gyvenimiškosios logikos. Yra tik ryšys, kuris daro žmogų laimingą ir matantį prasmę. Gyvenime žmogui labai reikalingas tikėjimas ir didelis pasitikėjimas“, – kalbėjo vysk. J. Ivanauskas.

Medikams, prisiliečiantiems prie didžios žmogaus gyvybės paslapties, prie žmogaus, kuris yra didelė paslaptis pats sau, ganytojas linkėjo tikėjimo į Dievą, tikėjo savimi ir žmonėmis. Medikas, būdamas kartu su žmogumi, gali būti jam ir angelu sargu, ir Dievo šypsena bei Jo artumu.

Pasak vysk. J. Ivanausko, daug informacijos apie patį evangelistą Luką nėra išlikę. Jis žinomas kaip gydytojas, apaštalo Pauliaus sekėjas ir Evangelijos autorius. Neišliko žinių, koks Lukas buvo gydytojas, kaip atliko savo pareigas. Galima spėti, kad buvo toks pat ištikimas, kaip ir lydėdamas apaštalą Paulių. Kai Paulius buvo suimtas, daug kas nuo jo nusisuko ir pasitraukė, šalia liko tik Lukas. Evangeliją, kuri pasiekė ir mūsų laikus, Lukas užrašė graikų kalba. Kruopščiai surinktais pasakojimais jis siekė sustiprinti pirmųjų krikščionių tikėjimą.

Po šv. Mišių, skambant „Kolegių“ balsams, pasidžiaugta, kad KMUK koplyčios ir visų klinikų globėju pasirinktas Kristaus mokinys šv. Lukas kartą per metus sukviečia į būrį bendruomenę: gydytojus, slaugos personalą, kitus darbuotojus ir pacientus. Ir skatina gyventi, kaip jis gyveno, branginti, ką jis brangino. Šv. Lukas yra medikų globėjas ir buvo pirmasis gydytojas, žinojęs, ką reiškia būti tikinčiu gydytoju.

Šiltai pabendravusi KMUK bendruomenė išsiskirstė vildamasi kitąmet vėl susirinkti evangelisto šv. Luko sukviesta.

Džiuljeta Kulvietienė