Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vėlinių malda už KTU bendruomenės mirusiuosius (2009.11.02)

2009 lapkričio 02, 10:28

Lapkričio 2 d. pavakare Kauno technologijos universiteto darbuotojai ir studentai rinkosi į Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Čia universiteto kapelionas kun. Petras Pichas aukojo šv. Mišias už mirusius KTU akademinės bendruomenės narius bei mirusius artimuosius. Visą savaitę universiteto nariai siuntė laiškus prašydami pasimelsti už artimus žmones. Kapelionas gavo daugiau kaip 300 šiltų laiškų. Per Mišias buvo melstasi daugiau kaip už porą tūkstančių mirusiųjų.

Gausiai susirinkę universiteto nariai po šv. Mišių buvo kviečiami į KTU III rūmus. Čia jų laukė puodelis arbatos ir šiltas vakaras, prisimenant visus išėjusius trumpa menine programa: skambėjo poezija, liejosi erdvėj tirpstantys gitaros ir smuiko garsai.

Valda Velžienė, KTU akademinės sielovados bendradarbė