Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

LJD kryžiaus kelionė arkivyskupijoje

2009 lapkričio 09, 12:43

Rugsėjo 26 d. – spalio 4 d. Kauno II dekanato parapijose

Spalio 4 d. – spalio 11 d. Ukmergės dekanato parapijose

Spalio 11 d. – spalio 18 d. Kėdainių dekanato parapijose

Spalio 18 d. – spalio 25 d. Raseinių dekanato parapijose

Spalio 25 d. – lapkričio 1 d. Jonavos dekanato parapijose

Lapkričio 1 d. – lapkričio 8 d. Jurbarko dekanato parapijose

Kauno miesto parapijose:

Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedra bazilika – lapkričio 8–10 d.

Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia – lapkričio 10–14 d.

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia – lapkričio 14–16 d.

Švenčiausiosios Trejybės (seminarijos) bažnyčia – lapkričio 16–18 d.

Šv. Mikalojaus (Benediktinių) bažnyčia – lapkričio 18–19 d.

Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčia lapkričio – 19–20 d.

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia – lapkričio 20–22 d.

Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčia – lapkričio 22–24 d.

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – lapkričio 25–27 d.

Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) bažnyčia – lapkričio 27–29 d.

Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčia – lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.

Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia – gruodžio 1–3 d.

Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) bažnyčia– gruodžio 3–5 d.

Gerojo Ganytojo (Dainavos) bažnyčia – gruodžio 5–6 d. Š

vč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčia – gruodžio 6–8 d.

Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) – gruodžio 8–10 d.

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia – gruodžio 10–13 d.

Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčia – gruodžio 13–14 d.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija