Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

LJD kryžius Jonavos dekanate (2009.10.25)

2009 lapkričio 01, 10:44

Spalio 25 d., sekmadienį, Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje tikinčiuosius nustebino neįprasto dydžio kryžius. Parapijos jaunimas, besiruošiantis Lietuvos jaunimo dienoms „Kelkis ir eik“, kurios 2010 m. birželio mėnesį vyks Panevėžyje, ilgai laukė šios dienos. Kiekvieną mėnesį susitikę jauni žmonės diskutuoja, dalijasi savo tikėjimo kelione bei drąsa šiandien liudyti Kristų savo aplinkoje, įsiklauso į Šventojo Rašto žodžius, švenčia šv. Mišias. Kryžiaus kelionė po dekanato parapijas – vienijantis bendrumo ženklas, vilties ir pergalės simbolis.

Kryžiaus kelionę lydi vyskupo Rimanto Norvilos nuoširdus laiškas jauniems žmonėms: „Kryžius yra brangiausio draugo brangiausia dovana, tvirčiausia ištikimybė. Didesnės kiekvienam iš mūsų niekas nebegali padovanoti. Nebijokime jos priimti, ją pažinti ir už ją dėkoti.“ Jaunimui šie žodžiai tarsi nuoroda, kaip žvelgti į kryžių, kaip išmokti priimti Kristaus dovaną, kaip dėkoti...

Tad Jonavos dekanate pradėjęs savo kelionę kryžius subūrė ir Alfa kurso jaunuolius, ir parapijos jaunimą, ir vaikų sekmadieninę mokyklą, ir, žinoma, visą parapiją. Kryžius tęsė savo kelionę Jonavos dekanate: Kulvoje, Žeimiuose, Upininkuose, Bukonyse, Panoteriuose. Jis tapo centriniu simboliu Jaunimo dienų pasiruošime, taip sudaroma galimybė švęsti Kristaus meilę kryžiaus akivaizdoje.

 Kristaus pergalės ženklas – kryžius – suvienija ir veda į bendrystę. Tą išgyveno visi, kurie sekmadienį dalyvavo parapijos bendruomenės gyvenime. Po sekmadienio vakaro šv. Mišių daug kas neskubėjo skirstytis, ir kun. Gintaro Blužo OFS bei kun. Remigijaus Kuprio pakviesti pasiliko kryžiaus pagarbinimo pamaldose, jaunimo renginyje „Kelkis ir eik“. Prie kryžiaus skambėjo giesmės, jaunimo liudijimai, malda ir pagarbinimas. Dalyvavusieji taip pat žiūrėjo Klaipėdoje 2007 m. įvykusių Jaunimo dienų filmą „Drąsos. Tai aš“. Vėliau visi galėjo keliauti po „salas“, kuriose KJC „Vartai“ jaunimas kvietė tikėjimo brolį ir sesę parašyti, kaip šis vakaras palietė, nustebino, ką suprato ir atsimins, ką norėtų palinkėti tiems, pas kuriuos kryžius dar atkeliaus (išsamiau žr. http://jokuboparapija.lt/?naujienos/show/83).

Katalikiško jaunimo centro „Vartai“ koordinatorė Inga Petrikonienė