Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jaunimo vakaras apie adventą KAJC (2009.11.18)

2009 lapkričio 25, 17:01

Artėjant adventui lapkričio 18 d. vakarą per dvi dešimtis studentų, moksleivių, tarp jų buvo ir ateitininkų, parapijos jaunimo grupelių narių, dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre organizuotame teminiame renginyje „Kaip džiaugsmingai laukti?“ Po mąstymo, ką bendro turi adventas ir durys, jaunuoliai klausėsi tėvo Aldono Gudaičio SJ minčių, kas apskritai yra adventas, kokie yra jo simboliai, iš kur jie atsirado.

Nors adventas yra susikaupimo, apmąstymo, pasirengimo laikas, kai Bažnyčia ragina laikytis rimties, tačiau tėvas jėzuitas ragino jaunimą žvelgti į šį laiką taip pat ir džiugiai; jo metu mes galime ne tik kažko atsisakyti, bet drauge mokytis duoti. Laikydamiesi pasninko nesuvalgyta maisto dalimi ar sutaupyta pinigų suma galime pasidalyti su vargstančiu, taip kur kas labiau įprasmindami savo susivaldymą. T. A. Gudaitis SJ taip pat priminė apaštalo Pauliaus mokymą, kad viską, ką darome, darytume su meile.

Užbaigę malda, jaunuoliai, vaišindamiesi arbata ir sausainiais, šį jaukų ir šiltą vakarą turėjo galimybę ir pabendrauti, pasidalyti savo mintimis.

Simona Valiukaitytė, KAJC referentė