Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pal. J. Matulaičio parapijoje – CARITAS ir tikybos mokymo 20-mečio paminėjimas (2009.11.19–21)

2009 lapkričio 26, 09:01

Lapkričio 19–21 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija Kaune paminėjo tikybos mokymo Lietuvos mokyklose ir Caritas 20-metį.

Šventė prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Pagarbinti Viešpaties ir Jam padėkoti atėjo parapijos mokyklose dirbantys tikybos mokytojai bei Caritas savanoriai. Parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis kartu su vikaru kun. Andriumi Alminu pagerbė tikybos mokytojus įteikdami jiems padėkos raštus už nuoširdų ir pasiaukojamą jaunosios kartos ugdymą. Šventėje dalyvavo arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė bei arkivyskupijos Caritas atstovė Onutė Virbašiūtė. Pastaroji įteikė padėkos raštus Caritas darbuotojams ir dėkojo jiems už tarnystę artimui.

Sukakčių proga buvo surengta kun. Artūro Kazlausko vadovaujama konferencija, diskusijos. Šventė baigta Eucharistijos šventimu ir agape. Renginį praturtino Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos jaunųjų ateitininkų chorelis, vadovaujamas tikybos mokytojos ses. Veronikos Višimerskaitės, ir VŠĮ VDU „Rasos“ gimnazijos solistės. Taip pat buvo surengta moksleivių piešinių paroda.

Jolanta Jančiukienė, Pal. J. Matulaičio parapija