Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Negimusio kūdikio dienos minėjimas Kauno universitetuose

2009 lapkričio 30, 11:51

Praėjusią savaitę Kauno universitetuose vyko maldos akcijos, buvo aukojamos šv. Mišios minint Negimusio kūdikio dieną. Malda buvo lydimi visi, kurie yra sužeisti abortų. Nuo pirmadienio iki trečiadienio Kauno akademinės sielovados komanda ragino melstis Lietuvos šeimos centro išplatintomis intencijomis. Pirmadienį Kauno medicinos universiteto bendruomenė jomis meldėsi Klinikų Šv. Luko koplyčioje, antradienį Kauno technologijos universitetas - Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, trečiadienį Vytauto Didžiojo universitetas – Katalikų teologijos fakulteto koplyčioje ir Žemės ūkio universitetas – LŽŪU Kultūros ir dvasinio centro koplyčioje. Po šv. Mišių buvo dalijami testai „Ar patartumėte daryti abortą?“

Šių testų klausimų dalyje aprašoma sudėtinga šeimos ar besilaukiančios moters situacija, iš kurios sužinoma apie užsimezgusią naują gyvybę, ir skaitančiojo testą klausiama: ar patartumėte daryti abortą? Atsakymų dalyje paaiškėja, kokio garsaus žmogaus gyvybę būtų nulėmęs neigiamas atsakymas į pateiktą klausimą. Testo apibendrinime raginama daugiau domėtis įžymybių biografijomis, kuriose neretai pasitaiko nepatogių gimti aplinkybių.

Svetlana Adler–Mikulėnienė, KMU sielovados koordinatorė