Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kalėdinis vakaras jaunimui KAJC (2009.12.16)

2009 gruodžio 17, 17:10

Gruodžio 16 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre jaunimas dalyvavo čia surengtame kalėdiniame vakare „Ko laukiame visą gruodį?“ ir siekė naujai pažvelgti į Kalėdų šventės prasmę. Vakaro metu Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius kalbėjo apie Kalėdas kaip piligrimų šventę, nes jos neatsiejamos nuo kelionės, Šventosios Šeimos kelionės į Betliejų (hebrajiškai „duonos namus“). Dalijosi apie tai, kad Dievo tapimas mažu kūdikiu buvo tam, kad mes Jo nebijotume. Kun. Kęstutis Rugevičius įžvalgiai pastebėjo, kad Dievas pasirinko gyvulių stalą, kad taptų Duona mums tam, kad netaptume gyvuliais.

Vakaro pradžioje atėjęs jaunimas klausėsi ištraukos iš vienos istorijos apie mergaitę prie prakartėlės ir jos pokalbį su Jėzumi, kurio metu Jis paprašė dovanų: sudaužyto puodelio, netobulo rašinio ir pameluoto atsakymo mamai. To paskatinti dalyviai pabaigoje rašė laišką Jėzui, apmąstydami, ką gali padovanoti. Ką gali žinoti, kaip Dievas atsakys į jaunimo dovanas?

Vakarą paruošti, papuošti ir viskuo pasirūpinti padėjo VDU Katalikų teologijos fakulteto pirmojo kursto studentai.

Kristina Šmulkštytė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras