Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Rekolekcijos arkivyskupijos jaunimui ir jų vadovams

2009 gruodžio 16, 17:15

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras gruodžio mėnesį surengė du adventinio susikaupimo savaitgalius: vieną, skirtą jaunimui, į kitą buvo pakviesti jaunimo vadovai.

Gruodžio 4–6 d. Marijampolėje vyko jaunimui skirtas savaitgalis „Įsileisk šviesos“, kurį vedė br. Antanas Blužas OFM. Dalyviai buvo kviečiami pamastyti ne tik apie šviesą ir tamsą savo gyvenime. Per įvairias užduotis buvo bandoma pažvelgti, kiek asmeniškai yra atidarę Dievui savo širdies langus, kiek leidžia Jam apšviesti tamsiausias savo širdies kertes. Viltingai savaitgalio metu nuteikė mintis, kad šviesa nugali tamsą, bet tamsa niekad neužgožia šviesos. Tą leido išgyventi ir šeštadienio vakarą vykusios Sutaikinimo pamaldos. Sekmadienį, švenčiant kartu Eucharistiją, visiems buvo išdalytos degančios žvakės, kiekvienas buvo palaimintas ir išsiųstas nešti šviesą į savo kasdienybę ir aplinką.

Gruodžio 11–12 d. Šiluvoje į rekolekcijas susirinko arkivyskupijos jaunimo grupių vadovai. Rekolekcijų vedėjas, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas kvietė dalyvius pamąstyti apie ištikimybę ir maldą. Per mokymus aptarė nuoširdumo ir apsimetinėjimo sąvokas, jų nevienareikšmiškumą. Jaunimo vadovams buvo pasiūlyta pagalvoti, kaip susijęs klausymas ir išgirdimas. Galiausiai visi dalyviai rašė laišką bičiuliui, draugui apie savo praėjusius metus ir Dievo padarytus stebuklus jų gyvenime. Nors rekolekcijos nebuvo ilgos, tačiau net ir trumpai pabuvę, sustiprinti Dievo, visi išsiskirstė džiugiomis širdimis.

Kristina Šmulkštytė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras