Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kalėdinė bažnytinių institucijų darbuotojų agapė (2009.12.18)

2009 gruodžio 18, 09:43

Prieš šv. Kalėdas, gruodžio 18 d., Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus kvietimu bažnytinėse institucijose dirbantys pasauliečiai bei kunigai drauge šventė Eucharistiją Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, o paskui buvo pakviesti į kalėdinę agapę arkivyskupijos kurijoje.

„Susirinkome, artėdami į šv. Kalėdų šventę, padėkoti Dievui ir paprašyti, kad visų bendromis jėgomis – ir kunigų, ir pasauliečių – atliekamu darbu ir liudijimu padėtume Dievui užgimti ir kitų žmonių širdyse“, – taip brolius kunigus, visą institucijų bendruomenę pakvietė melstis Eucharistijos liturgijos pradžioje jai vadovavęs arkivyskupas. Šv. Mišias koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, dešimtis kitų arkivyskupijos institucijoms vadovaujančių kunigų. Giedojo jaunimo ansamblis.

Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas pakvietė pažvelgti į evangelinę šv. Juozapo tikėjimo savimonę bei patirtį, kuri yra ypač svarbi pašauktiems ypatingai tarnauti Bažnyčioje, padėti kitiems atrasti kelią pas Jėzų. „Juozapas troško dalyvauti Dievo plane, nors jam buvo sunku priimti tai, ko iki galo nesuprato“, – sakė vysk. J. Ivanauskas. Jis priminė, jog geras krikščionis vadovaujasi šv. Juozapo brandžiu nuolankumu, drąsa, ištverme, pasitikėjimu Dievu, atkreipė dėmesį, jog be sąžiningumo Dievo skirto uždavinio atžvilgiu, be Jėzaus, o ne savo talentų ar reikšmės iškėlimo, be meilės Bažnyčiai, apimančiai visas veikimo joje plotmes, pasak ganytojo, neįmanoma, kad joje šviestų Jėzus Kristus, mūsų Išganytojas.

Po šių pamaldų kurijos šeimininkas arkivyskupas institucijų darbuotojus, kiekvienam paspausdamas ranką, šiltai sutiko prie salės durų. Ganytojas pasidžiaugė nuostabia šv. Kalėdų teikiama galimybe kasmet dvasiškai atsinaujinti, nuoširdžiai padėkojo žmonėms už jų atliekamus didžius darbus Bažnyčioje, kuriems išvardyti, kaip sakė, prireiktų labai daug laiko. Su kiekvienu atėjusiu arkivyskupas laužė kalėdaičius, linkėjo, kaip ir žmonės vieni kitiems, sulaukti džiugiųjų Viešpaties Gimimo švenčių.

Apie tikrąsias dovanas Užgimsiančiajam priminė agapės pradžioje arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojų atlikta improvizacija, o ganytojas visus žmones, be kasmet suteikiamo bendrystės džiaugsmo prieš Kalėdas, dar ir apdovanojo nedidelėmis dovanėlėmis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt