Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

LDJ kryžius Pal. J. Matulaičio parapijoje (2009.12.03)

2009 gruodžio 03, 12:16

Lietuvos jaunimo dienų kryžių Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos jaunimui gruodžio 3 dieną perdavė Šilainių Šventosios Dvasios parapijos jaunimas. Didžiulį Viešpaties Kryžių iškilmingai į bažnyčią įnešė jaunuoliai ir pastatė garbingoje vietoje. Tą patį vakarą šv. Mišias su asmeniniu Kryžiaus pagarbinimu aukojo parapijos kunigai. Po šv. Mišių jaunimas Taizé pamaldose giedojo šlovinimo giesmes, kiekvienas asmeniškai malda prisilietė prie Viešpaties kryžiaus. Gruodžio 4 d. penktadienio popietę parapijos katechetė su vaikučiais apmąstė Kryžiaus kelią koplyčioje, o vakare su degančiais fakelais aplink vienuolyną parapijiečiai, lydimi kun. Andriaus Almino, ėjo Kryžiaus kelią. Šeštadienio popietę, gruodžio 5 d., parapijos kunigai ir jaunimo grupė „Sielų žvejai“ kartu su visais parapijos tikinčiaisiais išlydėjo Lietuvos jaunimo dienų kryžių į Gerojo Ganytojo parapiją.

Pal. J. Matulaičio parapijos informacija