Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Judėjimo „Už šventumą” pirmieji žingsniai Kaune (2003 11 15-16)

2003 lapkričio 16, 17:53

Lapkričio 15 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių metu šešios šeimos iš Kauno, jau metai palaikančios ryšius su judėjimu “Už šventumą” (Pro sanctitate), įsipareigojo prisidėti prie šio judėjimo ir siekti šventumo. Taigi šis judėjimas savo veiklą pradeda Lietuvoje. Lapkričio 16 d. (sekmadienį) po šv. Mišių Kauno arkikatedroje judėjimo dalyvės ses. R. Refalio ir L. Bertrans iš Italijos (šiuo metu gyvenančios Rygoje) arkivyskupijos Jaunimo centre susirinkusiems tikintiesiems trumpai pristatė šį judėjimą ir pasidalijo įžvalgomis apie šventumą.

Judėjimas Už šventumą” siekia pažinti, suvokti šventumą, gyventi jo dvasia ir kviesti į jį visus žmones. 1947 metais judėjimą Romoje įkūrė abatas, vėliau tapęs Tivoli vyskupu G. Giaquinta. Siekiant šventumo buvo iškelti Bažnyčios mokymu pagrįsti keturi principai: prieševangelizacija, evangelizacija, katechizacija, dvasingumas. Kūrėsi šeima, kurioje visi nariai susivieniję gyveno vienu idealu. Judėjimo “Už šventumą” nariai aktyviai dalyvauja vyskupijų ir parapijų veikloje liudydami, kad šventumas yra kiekvienam prieinamas, ir kviesdami vieną dieną per metus melstis už šventumą pasaulyje. Judėjimas paplitęs įvairiose pasaulio šalyse: JAV, Indijoje, Italijoje, Maltoje, Belgijoje ir kitur. Kunigai ir vienuoliai yra šio judėjimo ženklai, liudytojai, padedantys žmonėms puoselėti šventumą. Ses. R. Refalio ir L. Bertrans teigimu, šventumas yra būdas, kuriuo Bažnyčia vykdo savo misiją. Žmonės savo aplinkoje turi sėti Dievo duotą šventumo grūdą. Pasak seserų, kiekvienos šeimos noras siekti šventumo – tai Dievo dovana šeimai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas
Tel.: (37) 40 90 25, faks.: (37) 32 00 90
El. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/