Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Informacija apie kunigų skyrimus ir įšventinimus

2010 sausio 05, 11:30

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, atsižvelgdamas į kunigo Rimo SKINKAIČIO prašymą, atleido jį iš Kauno kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigų.

Atsižvelgdamas į Pasaulinės Marijos radijo šeimos prezidento Emanuele Ferrario prašymą, Kauno arkivyskupas metropolitas atleido kunigą Oskarą Petrą VOLSKĮ nuo visų įpareigojimų Lietuvos Marijos radijuje ir įpareigojo įsijungti į sielovadinį darbą Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Ateinantį sekmadienį, sausio 10 d. 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas suteiks  diakono šventimus Nerijui ŠMERAUSKUI, o kunigo šventimus – diakonams Petrui MACKEVIČIUI ir Tomui TREČIOKUI.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, info@kn.lcn.lt, (8-37) 409025.