Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mažųjų Kalėdos Kauno bažnyčiose

2010 sausio 04, 20:17

Kauno bažnyčiose ir mažieji buvo pakviesti džiaugtis užgimusiu Kūdikiu jiems skirtomis šv. Mišiomis ir renginukais.

Kalėdų išvakarėse, gruodžio 24-ąją, 17 val. į Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčią rinkosi šeimos su mažais vaikais dalyvauti šv. Mišiose. Per jas skambėjo vaikų giesmės, mažieji maldininkai skaitė Šventojo Rašto ištraukas ir kartu su tėveliais meldėsi. Per pamokslą, kurį pasakė Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Aldonas Gudaitis SJ, buvo rodomos nuotraukos apie Jėzaus gimtinę, anų laikų papročius. Mažieji patys galėjo atnešti prie prakartėlės savo išrinktą knygą arba žaisliuką, kuriuos norėjo padovanoti neturtingų šeimų vaikams. Pamaldas rengė Šv. Gabrieliaus ateitininkų šeimų klubas. Išsamiau žr. http://www.kjb.lt/

Gruodžio 22 d. Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos folkloro būrelio mažyliai vakare susirinko į bendruomenės salę švęsti Kalėdų. Dauguma jų pirmą kartą pasipuošė kalėdinėmis kaukėmis. Buvo pakviesti ir artimiausi mažylių draugai: tėveliai, močiutės, auklės. Išsamiau žr. http://www.sanciuparapija.lt/index,lt,9427.html

Tą pačią gruodžio dieną, artėjant Kalėdų šventėms, Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos dienos centro „Vaikų stotelė" vaikai drauge su savo vadovais ir parapijos klebonu kun. Renaldu Šumbrauskiu lankėsi Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. Vaikai atsinešė pačių pieštus angelus, ant kurių buvo užrašyti linkėjimai traumas ar operacijas patyrusiems žmonėms. Išsamiau žr. http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&ncid=1&nid=105

Gruodžio 28 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos vaikai ir jaunimas vyko į piligriminę kelionę po Vilniaus šventoves. Šią kelionę dovanojo ir organizavo kan. Juozas Gražulis ir parapijos katechetė ses. Irena Romaškaitė. Išsamiau žr. http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=816

Parengta pagal pranešimus parapijų svetainėse

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, info@kn.lcn.lt, tel. 409025