Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Malda už laisvę ir jos kovotojus Kauno bažnyčiose (2009.01.13)

2010 sausio 13, 17:39

Sausio 13-ąją 10 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiose dėkota Viešpačiui už laisvės dovaną drauge maldoje prisimenant žuvusius Tėvynės nepriklausomybės gynėjus.

Liturgijai vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Vytautas Grigaravičius ir mons. Artūras Jagelavičius.

Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas atkreipė dėmesį, jog visos žmonijos vergijos kyla iš nuodėmės, nes nuodėmė kaip šešėlis nuolat seka žmogų. „Tik atgaila ir atsivertimas yra kelias į išsivadavimą“, – sakė vyskupas atkreipdamas dėmesį, jog tikrasis atsivertimas ateina iš Dievo malonės, per maldos pagalbą, ir tai yra tikrasis kelias į laisvę. Primindamas Lietuvos vyskupų šiemet paskelbtus Padėkos už laisvę metus, kurie bus minimi ir Kauno arkivyskupijoje, vyskupas pabrėžė, jog tikrosios laisvės pagrindas yra Dievas.

Šv. Mišios už žuvusius laisvės kovotojus aukotos ir Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje,  Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Šventojo Kryžiaus (karmelitų; žr. http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&ncid=1&nid=115) ir kitose Kauno šventovėse.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, info@kn.lcn.lt, tel. 409025