Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Diskusija Katalikų teologijos fakultete apie šeimos institucijos stiprinimą (2003 11 13)

2003 lapkričio 14, 18:04

Lapkričio 13 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto patalpose vyko diskusija apie šeimos institucijos situaciją Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo įvairių Kaune veikiančių nevyriausybinių institucijų atstovai, taip pat Tėvynės sąjungos krikščioniškųjų demokratų frakcijos valdybos nariai, diskusiją vedė Vijoleta Valantiejūtė, Lietuvos šeimos centro direktorė.

 

Pagrindiniu diskusijos klausimu tapo klausimas – kaip bendromis jėgomis pasiekti, kad įveiktume santuoka grįstos šeimos institucijos krizę Lietuvoje? Seimo narė Irena Degutienė informavo apie Tėvynės Sąjungos pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti dabartinę paramos šeimai politiką. Kita vertus, ji pripažino, kad šiandien nepakanka kelių įstatymų pataisų, bet reikalingas esminis valstybės įsipareigojimas šeimos institucijai, pastarosios svarbos pripažinimas. Seimo narės tvirtinimu, šiandien šeima neleistinai nustumta į politinės darbotvarkės pakraštį. Kartu ji pasidžiaugė, kad “2V” iniciatyva padėjo suaktyvinti diskusiją apie šeimą.

 

Visi diskusijos dalyviai pripažino, kad nerimą kelia jau ir Lietuvoje populiarėjanti nuostata, kad šeima tėra formali dviejų asmenų sutartis, o ne pamatinė dviejų skirtingos lyties asmenų bendruomenė, pagrįsta santuokiniais įsipareigojimais. Taip pat visuotinai sutarta dėl to, kad šeimos erozija gimdo kitas problemas – nusikalstamumą, narkomaniją, vaikų skurdą.

 

Diskusijoje dalyvavę politikai tvirtino, kad labai svarbu, jog Lietuvoje atsirastų galinga visuomeninė jėga, kuri galėtų operatyviai reaguoti į šeimos griovimą nukreiptas iniciatyvas, paprastai turinčias stiprų finansinį užnugarį.

 

Nevyriausybinių organizacijų atstovai dalijosi įžvalgomis apie galimybę Lietuvoje suburti “Koaliciją už stiprią šeimą”. Pabrėžta, kad tokia koalicija neturėtų būti susijusi su viena politine partija bei siekti apimti kuo platesnį nevyriausybinių organizacijų spektrą.

 

Nutarta, jog panašaus pobūdžio diskusijos bus tęsiamos ir ateityje, taip pat aptarta būtinybė susitikimus surengti visose Lietuvos vyskupijose bei toliau diskutuoti tiek apie galimos “Koalicijos už stiprią šeimą” struktūrą, tiek apie jos vertybinį pamatą.