Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atsinaujinimo vakarai Jonavoje (2010.01.01–03)

2010 sausio 11, 10:32

Sausio 1–3 d. Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje vyko Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje vakarai, surengti Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos ir brolių pranciškonų. Tris vakarus jonaviškiai drauge su šlovintojais iš Pakutuvėnų ir „Gyvųjų akmenų“ bendruomene iš Kauno šlovino Viešpatį giesmėmis, drauge meldėsi, klausėsi brolio Gedimino Numgaudžio pamokslų, liudijimų.

„Ko Jėzus atėjo į žemę? Mūsų atpirkti, išganyti? Dėl ko ir kam? Jei reikia atpirkti, vadinasi, buvome pagrobti, atskirti nuo Tėvo ilgam. Ir Tėvas mūsų ieškojo. Jis siuntė pranašus, kurie kalbėjo jo žodžius, bandė mus prisijaukinti. Bet būdami šėtono valdžioje mes nenorėjome girdėti Tėvo žodžių“, – sakė br. G. Numgaudis viename savo mokyme šiuose evangelizaciniuose vakaruose. Gausūs jų dalyviai buvo kviečiami Viešpaties artumai atverti visada Dievo besiilginčias savo žmogiškas širdis.

„Ką reiškia pažinti ką nors iš tolo? Tai kalba apie laukimą, pasiilgimą. Jėzus mums pristato Dievą – visada laukiantį Tėvą“, – sakė br. G. Numgaudis šitaip skelbdamas Gerąją naujieną jonaviškiams, su tokia gražia jų gyvenimą ir tikėjimą atnaujinančia žinia galėjusiems pradėti Naujuosius metus.

Šio renginio vaizdo ir garso įrašus galima rasti Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos http://jokuboparapija.lt/?naujienos/show/93 bei brolių pranciškonų Pakutuvėnuose http://pakuta.lt/tema/mokymas svetainėse.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt