Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras jaunimo grupių atstovams Kaune (2003 10 30)

2003 spalio 30, 16:13

Spalio 30 dieną Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė Kauno miesto parapijų sinodo grupių ir pastoracijos tarybų jaunimo atstovus į seminarą pasidalyti vadovavimo parapijos jaunimo grupei patirtimi. Seminaro metu mokytasi aptarti situaciją, atrasti savo veikimo motyvaciją, atpažinti jaunimo grupės poreikius ir galimybes. Seminaro vedėjai, Jaunimo centro darbuotojai L. Daugėlaitė, R. Gecaitė ir V. Girdzijauskas iliustravo, kaip atskiros jaunimo grupės galėtų būti aktyvios įvairiomis formomis (asmeniniais liudijimais, savo įžvalgomis apie jaunimo veiklą parapijose, pateikdamos įvairių situacijų analizę, organizuodamos diskusijas ir t. t).

Pasak R. Gecaitės, šiuo seminaru siekta suaktyvinti jaunimo dalyvavimą parapijos gyvenime. Ateity numatyta surengti dar keletą seminarų, kuriuose bus mokomasi pristatyti savo mintis, išsakyti poreikius, prireikus, pagrįsti jų svarbą, diskutuoti ir išklausyti kitus, įgyvendinti savo siekius. Šį seminarų ciklą remia Kauno jaunimo reikalų taryba.